"SCENERY". - alaskan

"OUT OF REACH...", a floathouse anchored in one of many Stikine river sloughs,Alaska,USA..-----"K NEDOSAZENI...",plovouci chajda zakotvena v jednom z postranich ramen reky Stikine,Aljaska,USA.

floathouse