MISCELLANEOUS / RUZNE. - alaskan

"SPACE NEEDLE",Seattle,Wash.,USA.

seattlewashington