MISCELLANEOUS / RUZNE. - alaskan

"SAINT JAMES CATHEDRAL".

Seattle, Washington, USA.

MspaSea1553817